Lomholt Mail Art Archive

Publisher: Warsaw

Galeria Wspolczesna Magazine 1975-05-03

Galeria Wspolczesna, Poland

Mail Art Network
Warsaw, Poland
Galeria Wspolczesna, Warsaw
Printed matter
Magazine
34 x 23
16
no 5
"Video"
galeria wspolczesna, galeria wspolczesna magazine, video, agencja sztuki aktualnej, the actual art's agency, jacek drabik, janusz haka, zdzislaw sosnowski
M 1975 05 03 galeria wspolczesna 001 M 1975 05 03 galeria wspolczesna 004
M 1975 05 03 galeria wspolczesna 002 M 1975 05 03 galeria wspolczesna 005
M 1975 05 03 galeria wspolczesna 003 M 1975 05 03 galeria wspolczesna 006