Lomholt Mail Art Archive

Index: Vittore Baroni

Letter from Baroni 1980-03-17

Vittore Baroni, Italy

Forte dei Marmi, Italy
Printed matter
Letter, Envelope
variable sizes
6
vittore baroni, arte postale, visual poetry
M 1980 03 17 baroni 001 M 1980 03 17 baroni 004
M 1980 03 17 baroni 002 M 1980 03 17 baroni 005
M 1980 03 17 baroni 003 M 1980 03 17 baroni 006