Lomholt Mail Art Archive

Index: Mario Giavino

Postcard from Giavino 1981-10-28

Mario Giavino, Italy

Milano, Italy
Printed matter
Postcard
10 x 14.5
2
mario giavino, bonsoir bonset, correspondence, niels lomholt
M 1981 10 28 giavino 001
M 1981 10 28 giavino 002