Lomholt Mail Art Archive

Index: Hubert Kretschmer

Letter from Kretschmer 1983-01-00

Hubert Kretschmer, West Germany

Wiesbaden, West Germany
Printed matter
Book catalogue, Envelope
20.3 x 9.4
4
hubert kretschmer, publications
M 1983 01 00 kretschmer 001 M 1983 01 00 kretschmer 004
M 1983 01 00 kretschmer 002
M 1983 01 00 kretschmer 003