Lomholt Mail Art Archive

Sent from: Dresden

Postcard from Birger Jesch 1983-03-27

Birger Jesch, DDR

Mail Art Network
Dresden, DDR
Printed matter
Postcard, Envelope
11.3 x 16.3
3
birger jesch, secret world, anthroart
M 1983 03 27 jesch 001
M 1983 03 27 jesch 002
M 1983 03 27 jesch 003